Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Pasākumi 2020. gadā

Norises laiks
Pasākums
Norises vieta
01.01. - 31.12.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” pasākumi
JLB telpas, Jelgavas pilsētas bibliotēka (koordinators Jānis Zariņš)
01.01. - 31.12.
Sadarbība ar Jelgavas nacionālajām kultūras biedrībām
Pasākumu vietas tiks precizētas (koordinatores Maija Kravinska un Tamāra Viduce)
01.01. - 31.12.
JLB kluba “Sendienas” tematiskie pasākumi
Kultūras nams “Rota” (koordinatore Biruta Akermane)
01.01. - 31.12.
JLB valdes sēdes
JLB telpas reizi mēnesī otrdienās plkst.17.30 (koordinators Gunārs Kurlovičs)
01.01. - 31.12.
JLB teātra izrādes
Atbilstoši JLB teātra izrāžu grafikam (koordinators Artūrs Jankovskis)
01.01. - 31.12.
Ekskursijas
Datumi tiks precizēti (koordinatores Zaiga Vaita un Astra Cipļajeva)
01.01. - 31.01.
Sadarbības partnerība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Jelgavas pilsētas bibliotēku diskusiju ciklā par sabiedrībai aktuālām tēmām
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatore Maija Kravinska)
20.01.
plkst. 00:00
Dalība barikāžu laika atceres pasākumos
Jelgava, Rīga (koordinatore Maija Kravinska)
16.02.
plkst. 13:00
Dalība Jelgavas lietuviešu biedrības “Vītis” organizētajā Lietuvas valsts atjaunošanas 102. gadadienai veltītajā pasākumā
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (koordinatore Maija Kravinska)
29.02.
plkst. 16:00
JLB teātra jubilejas izrāde “Tilti uz Atlantīdu”
Kultūras nams “Rota” (koordinators Artūrs Jankovskis)
14.03.
plkst. 00:00
Dalība pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas dienas pasākumā
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
22.03.
plkst. 13:00
JLB biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatori Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
25.03.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.04. - 30.04.
Atvērto durvju diena JLB
JLB telpas (koordinatore Santa Logina)
01.04. - 30.04.
Atvērto durvju diena JLB
JLB telpas (koordinatore Santa Logina)
25.04. - 19.01.
Dalība Lielajā talkā un piemiņas vietu sakopšana
Jelgava, Māteru Jura kapavieta Alunāna parkā, Jāņa Neimaņa (JLB dibinātāja) kapavieta Puču kapos, piemiņas zīme pie “Kanclera nama” (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.05. - 31.05.
Ābeļdārza ziedēšanas laiks Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”
“Auči” (koordinatori Maija Kravinska un Paulis Rēvelis)
01.05. - 31.05.
Jelgavas mācību iestāžu audzēkņu astotā radošo darbu (otrā literāro pasaku) krājuma atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinatore Santa Logina)
04.05.
plkst. 00:00
Dalība Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos
Jelgava, pie likteņakmens “Lāčplēša sirds” un citur (koordinatore Astra Cipļajeva)
24.05.
plkst. 18:00
Dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā
Pulcēšanās JLB telpās plkst.17 (koordinatori Artūrs Jankovskis un Artūrs Edijs Zīle)
06.06.
plkst. 00:00
JLB 140. gadadienai veltīts svinīgais svētku pasākums
Tiks precizēta (koordinatori Gunārs Kurlovičs un Santa Logina)
14.06.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Maija Kravinska)
26.07.
plkst. 00:00
Annas diena pie Annas Žīgures
“Billītes” (koordinators Paulis Rēvelis)
02.08.
plkst. 00:00
Veselības un sporta diena
Engure (koordinatore Vita Romanova)
01.09. - 30.09.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” dzejas grāmatas “Zemgales vācelīte 2020” atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinators Jānis Zariņš)
11.09.
plkst. 15:00
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” Dzejas dienu pasākums
Jelgava, Raiņa parkā pie Raiņa pieminekļa (koordinators Jānis Zariņš)
12.09.
plkst. 00:00
Dalība Vecpilsētas ielas svētkos
Jelgava, Vecpilsētas iela (koordinatore Maija Kravinska)
14.09.
plkst. 13:00
Jāņa Čakstes 161. dzimšanas dienai veltīts pasākums “Lielais kliņģeris”
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
25.10.
plkst. 13:00
JLB biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatori Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
11.11.
plkst. 13:00
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās JLB telpās plkst.12.30 (koordinators Jānis Zariņš)
11.11.
plkst. 15:00
Ziedu un svecīšu nolikšana pie likteņakmens “Lāčplēša sirds”; dalība Jelgavas Lāpu gājienā ar mītiņu pie Lāčplēša pieminekļa
Jelgava, ziedu nolikšana plkst.15, dalība lāpu gājienā plkst.17 (koordinatore Maija Kravinska)
18.11.
plkst. 00:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas svētku pasākums
JLB telpas, laiks tiks precizēts (koordinators Gunārs Kurlovičs)
21.11.
plkst. 00:00
Dalība piemiņas brīdī Jelgavas Meža kapos (Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka 1919. gadā)
Jelgavas Meža kapi (koordinatore Santa Logina)
01.12. - 31.12.
Ziemassvētku sarīkojumi JLB biedriem, viņu ģimenes locekļiem un sadarbības partneriem
Pasākumu laiks un vieta tiks precizēti (koordinatori Gunārs Kurlovičs un Tamāra Viduce)