Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Pasākumi 2021. gadā (pasākumu organizēšana, norise, dalība tajos – atbilstoši epidemioloģiskajam stāvoklim valstī)

Norises laiks
Pasākums
Norises vieta
01.04. - 30.04.
Atvērto durvju diena JLB
JLB telpas (koordinatore Santa Logina)
01.05. - 31.05.
Jelgavas mācību iestāžu audzēkņu astotā radošo darbu (otrā literāro pasaku) krājuma atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinatore Santa Logina)
01.01. - 31.12.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” pasākumi
JLB telpas, Jelgavas pilsētas bibliotēka, “Zoom” platforma (koordinators Jānis Zariņš)
01.01. - 31.12.
Sadarbība ar Jelgavas nacionālajām kultūras biedrībām
Pasākumu vietas tiks precizētas (koordinatores Maija Kravinska un Tamāra Viduce)
01.01. - 31.12.
JLB kluba “Sendienas” tematiskie pasākumi
Kultūras nams “Rota”, JLB telpas (koordinatore Biruta Akermane)
01.01. - 31.12.
JLB valdes sēdes
JLB telpas vai “Zoom” platforma reizi mēnesī otrdienās plkst.17.30 (koordinators Gunārs Kurlovičs)
01.01. - 31.12.
JLB teātra izrādes
Atbilstoši JLB teātra izrāžu grafikam (koordinators Artūrs Jankovskis)
01.01. - 31.12.
Ekskursijas
Datumi tiks precizēti (koordinatores Zaiga Vaita un Astra Cipļajeva)
01.01. - 31.01.
Sadarbības partnerība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Jelgavas pilsētas bibliotēku diskusiju ciklā par sabiedrībai aktuālām tēmām
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāle (koordinatore Maija Kravinska)
13.01. - 27.01.
Dalība barikāžu laika atceres pasākumos
Individuāli
16.02. - 19.01.
Jelgavas lietuviešu biedrības “Vītis” sveikšana Lietuvas valsts atjaunošanas 103. gadadienā
Vieta tiks precizēta (koordinatori Astra Cipļajeva un Jānis Zariņš)
14.03.
plkst. 00:00
Dalība pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas dienas pasākumā
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
21.03.
plkst. 13:00
JLB biedru sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zāle vai “Zoom” platforma (koordinatori Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
25.03.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.04. - 30.04.
Piemiņas vietu sakopšana
Piemiņas zīme pie “Kanclera nama”, JLB dibinātāja Jāņa Neimaņa kapavieta Puču kapos (koordinatori Astra Cipļajeva un Paulis Rēvelis)
24.04. - 19.01.
Dalība Lielajā talkā
Jelgava, pie Māteru Jura pieminekļa Alunāna parkā (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.05. - 31.05.
Ābeļdārza ziedēšanas laiks Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči”
“Auči” (koordinatori Maija Kravinska un Paulis Rēvelis)
04.05.
plkst. 00:00
Dalība Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos
Jelgava, pie likteņakmens “Lāčplēša sirds” un citur (koordinatore Astra Cipļajeva)
28.05.
plkst. 18:00
Dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā
Pulcēšanās JLB telpās plkst. 17 (koordinatori Artūrs Jankovskis un Artūrs Edijs Zīle)
10.06.
plkst. 00:00
JLB 141. gadadienai veltīts svinīgs brīdis ar ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstes pieminekļa
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa (koordinators Gunārs Kurlovičs)
14.06.
plkst. 00:00
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
26.07.
plkst. 00:00
Annas diena pie Annas Žīgures
“Billītes” (koordinators Paulis Rēvelis)
01.08.
plkst. 00:00
Veselības un sporta diena
Engure (koordinatore Vita Romanova)
23.08.
plkst. 00:00
Dalība staļinisma un nacisma upuru piemiņas dienas pasākumā
Jelgava, Svētbirzs (koordinatore Astra Cipļajeva)
01.09. - 30.09.
Dalība Vecpilsētas ielas svētkos
Jelgava, Vecpilsētas iela (koordinatore Maija Kravinska)
01.09. - 30.09.
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” dzejas grāmatas “Zemgales vācelīte 2021” atvēršanas svētki
Datums, laiks un vieta tiks precizēti (koordinators Jānis Zariņš)
11.09.
plkst. 15:00
JLB dzejas kluba “Pieskāriens” Dzejas dienu pasākums
Jelgava, Raiņa parks pie Raiņa pieminekļa (koordinators Jānis Zariņš)
14.09.
plkst. 13:00
Jāņa Čakstes 162. dzimšanas dienai veltīts pasākums “Lielais kliņģeris”
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa, JLB telpas (koordinators Jānis Zariņš)
24.10.
plkst. 13:00
JLB biedru atskaites un vēlēšanu sapulce
Jelgavas pilsētas bibliotēkas K. Barona zāle (koordinatori Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce un Jānis Zariņš)
11.11.
plkst. 00:00
Ziedu un svecīšu nolikšana pie likteņakmens “Lāčplēša sirds”
Jelgava (koordinatore Maija Kravinska)
11.11.
plkst. 13:00
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās JLB telpās plkst. 12.30 (koordinatore Astra Cipļajeva)
11.11.
plkst. 17:00
Dalība Lāčplēša dienas lāpu gājienā, mītiņš pie Lāčplēša pieminekļa
Jelgava (koordinatore Maija Kravinska)
18.11.
plkst. 00:00
Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienas svētku pasākums
Vieta un laiks tiks precizēti (koordinators Gunārs Kurlovičs)
21.11.
plkst. 00:00
Dalība piemiņas brīdī Jelgavas Meža kapos (Jelgavas atbrīvošana no Bermonta karaspēka 1919. gadā)
Jelgavas Meža kapi (koordinatore Santa Logina)
01.12. - 31.12.
Ziemassvētku aktivitātes JLB biedriem, viņu ģimenēm un JLB sadarbības partneriem
Pasākumu laiks un vieta tiks precizēti (koordinatori Gunārs Kurlovičs un Tamāra Viduce)


PASĀKUMI 2022.GADĀ.

 
 
 
Datums
Pasākums
Vieta
Koordinatori
                  Janvāris
20.01.
Dalība barikāžu laika atceres pasākumos (31.gadadiena)
Jelgava, Rīga
Individuāli
Februāris   
16.02.
Jelgavas Lietuviešu biedrības „Vītis” apsveikšana Lietuvas valsts atjaunošanas 104.gadadienā
E- apsveikums
Santa Logina
Marts
                      
                     
14.03. 
                   
                    
Dalība pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes piemiņas dienas pasākumā (ziedu nolikšana)
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa
Jānis Zariņš
25.03. 
Dalība komunistiskā  genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
„Svētbirze”
Astra Cipļajeva
27.03.
pl.13.00
JLB  biedru sapulce
Jelgavas valstspilsētas bibliotēkas Kr.Barona zāle
Gunārs Kurlovičs, Tamāra Viduce,
Jānis Zariņš
Aprīlis                 
30.04.
Dalība  Lielajā talkā
Pie Māteru Jura pieminekļa Alunāna parkā
Astra Cipļajeva
Piemiņas vietu sakopšana
Piemiņas zīme pie „Kanclera nama”
Astra Cipļajeva
Maijs
04.05.
Dalība Latvijas  Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos
Jelgavā: ziedu nolikšana pie Likteņakmens
„Lāčplēša sirds” u.c.
Astra Cipļajeva
Datumu precizēs
,,Ābeļdārza ziedēšanas laiks Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājās „Auči” ”
„Auči”
Maija Kravinska,
Paulis Rēvelis
                       
27.05.
pl.18.00
Dalība Jelgavas pilsētas svētku gājienā
Pulcēšanās biedrības telpās pl.17.00
Artūrs Jankovskis,
Artūrs Edijs Zīle
Jūnijs        
10.06.
JLB 142.gadadienas atceres brīdis ar ziedu nolikšanu pie Jāņa Čakstes pieminekļa
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa
Gunārs Kurlovičs
14.06.
Dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā
„Svētbirze”
Astra Cipļajeva
Jūlijs            
Datumu precizēs       
Muzikāla pēcpusdiena etnogrāfiskajā kultūrvides objektā “Kalna Būriņi”
„Kalna Būriņi”
Maija Kravinska
31.07.
Veselības - sporta diena
Engure
Astra Cipļajeva, Vita Romanova
Augusts
23.08.
Dalība staļinisma un nacisma upuru atceres dienas pasākumā
„Svētbirze”
Astra Cipļajeva
Septembris
11.09.
pl.15.00
JLB dzejas kluba „Pieskāriens” Dzejas dienu pasākums
Pie Raiņa pieminekļa Raiņa  parkā
Jānis Zariņš
Datumu precizēs
Dalība Vecpilsētas ielas svētkos
Vecpilsētas iela
Maija Kravinska
                    
             
 
 
14.09.
laiku precizēs
 
 
Jāņa Čakstes 163.dzimšanas dienai veltīts pasākums
Pie Jāņa Čakstes pieminekļa; biedrības telpas
Gunārs Kurlovičs,
Astra Cipļajeva
Datumu precizēs
Dzejas grāmatas „Zemgales vācelīte - 2022” atvēršanas svētki
Jelgavas valstspilsētas kultūras nams
Jānis Zariņš
Oktobris
                    
23.10.
pl.13.00
JLB biedru sapulce
Jelgavas valstspilsētas bibliotēkas Kr.Barona zāle
Gunārs Kurlovičs, Tamāra
Viduce,
Jānis Zariņš
Novembris
11.11.
pl.13.00
Piemiņas brīdis pie Vareļu pieminekļa
Pulcēšanās biedrības telpās  pl.12.30
Jānis Zariņš
 
 
                     
11.11.
 
           
Ziedu un svecīšu  nolikšana  pie Likteņakmens  „Lāčplēša sirds”
Jelgava
Maija Kravinska,
Paulis Rēvelis
                     
18.11.     
laiku precizēs
Latvijas Republikas proklamēšanas 104.gadadienas svētku pasākums
Vietu precizēs
Gunārs Kurlovičs
Decembris
Ziemassvētku aktivitātes biedrības biedriem, viņu ģimenes locekļiem un JLB sadarbības partneriem
Gunārs Kurlovičs,
Tamāra Viduce, Astra Cipļajeva
Visu gadu
Otrdienās pl.17.30 - reizi
mēnesī
 JLB valdes sēdes 
Biedrības telpas
vai ZOOM platformā
  Gunārs
  Kurlovičs
Visu gadu
Atbilstoši JLB teātra  izrāžu grafikam
 JLB teātra izrādes
Artūrs Jankovskis
Visu gadu
Atbilstoši JLB dzejas kluba
„Pieskāriens”
pasākumu
plānam
JLB dzejas kluba „Pieskāriens” pasākumi
Biedrības telpas;
Jelgavas valstspilsētas bibliotēka; ZOOM platformā
Jānis Zariņš
Visu gadu
Datumus precizēs
atbilstoši  ekskursiju norisei
 Ekskursijas
  Zaiga Vaita,
  Astra   
  Cipļajeva
 
         
Visu gadu
Sadarbība ar Jelgavas pilsētas nacionālajām kultūras biedrībām
  Maija
  Kravinska,
  Tamāra  
  Viduce   
Visu gadu
Sadarbības partnerība (Latvijas ZA,
Jelgavas valstspilsētas bibliotēka, Jelgavas Latviešu biedrība) diskusiju ciklam par sabiedrībai aktuālām tēmām
Vietu precizēs
  Maija
  Kravinska