Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības devīze

Vienprātība stiprina.

Jelgavas Latviešu biedrības karogs

Galvenais Jelgavas Latviešu biedrības simbols ir karogs, kas izgatavots kā vēsturiskā karoga kopija. 1880. gadā dibinātās Jelgavas Latviešu biedrības (turpmāk – Biedrība) karoga oriģināls izgatavots 1892.gada martā, 12 gadus pēc Biedrības dibināšanas, pirmoreiz izmantots Brīvlaišanas svētku gājienā 1892.gada augustā, par godu dzimtbūšanas atcelšanai Kurzemes guberņā. Biedrību šajā laikā vadīja Jānis Čakste, vēlākais Latvijas valsts prezidents. Ziņas par karoga meta mākslinieku un izgatavotājiem nav atrastas. Karoga oriģināls atrodas Latvijas Vēstures muzejā, kura fondos tas tika atrasts 2000.gada 7.aprīlī. Pašreizējais karogs pēc oriģināla izgatavots 2001.gadā – autore Latvijas Amatniecības kameras amatu meistare Rudīte Grasberga.

 Karoga krāsa – zaļa, tā centrā uz dzeltena zīda vairoga sengrieģu gudrības, zinātnes un mākslas dieviete Atēna ar liru rokās, no kuras izplūst skaņas kā zeltītas zvaigznes (14), kas apvij dievietes galvu. Zem vairoga uzraksts vecajā latviešu valodas ortogrāfijā «Jelgavas Latviešu biedrība». Atjaunotā karoga variantā pievienots Biedrības dibināšanas gads – 1880. Karoga lambrekens aversā - tumši zils, labajā pusē Kurzemes guberņas ģerbonis, kreisajā pusē Jelgavas pilsētas vēsturiskais ģerbonis (vairodziņš ar Ketleru simboliku), kurus savieno sudraba lenta ar uzrakstu «Vienprātība stiprina» vecajā latviešu valodas ortogrāfijā. Karoga reversā - lambrekena labajā pusē Jelgavas pilsētas mūsdienu ģerbonis, kreisajā pusē atjaunotās Biedrības logotips, kurus savieno lenta Latvijas valsts karoga krāsā ar Biedrības atjaunošanas gadu – 1990.

Latvijas Vēstures muzeja Vēstures nodaļas vadītāja 2000.gada 7.aprīlī paziņoja par Biedrības karoga oriģināla atrašanu muzeja fondos. Ar daudzu ziedotāju atbalstu pēc oriģināla izgatavoja jaunu Biedrības karogu, kuru 2001.gada. 5.augustā Sv. Annas baznīcas mācītājs T. Rēdmanis iesvētīja, piedaloties goda biedrēm aktrisei Elzai Radziņai (1917.-2005.) un diriģentei Ārijai Melgailei.  Vislielāko ieguldījumu karoga oriģināla meklēšanā un izpētē sniedza JLB biedrs Modris Ziemelis.
 
Karoga averss
Karoga averss
Karoga oriģināls
Karoga oriģināls
Pateicība ziedotājiem un atjaunotājiem
Pateicība ziedotājiem un atjaunotājiem

Jelgavas Latviešu biedrības logotips

JLB logotips
JLB logotips

Biedrības logotips ir ovālas formas, kuras augšējā daļā ir uzraksts «Jelgavas Latviešu biedrība», centrā stilizēti nosaukuma saīsinājuma burti: «JLB» Latvijas karoga krāsās: sarkans, balts, sarkans, virs kuriem Biedrības dibināšanas gads: 1880.
 

Jelgavas Latviešu biedrības biedra krūšu nozīme

JLB biedra krūšu nozīme izgatavota no sudraba. Tās vairogs ir ovāls, kura augšējā daļā ir Biedrības devīze «Vienprātība stiprina», apakšā divu ozola lapu vinjete, centrā logotipa burti JLB, kuriem augšā Biedrības dibināšanas gads: 1880, apakšā darbības atjaunošanas gads: 1990. Nozīmes izgatavo pēc biedra pasūtījuma.

Jelgavas Latviešu biedrības vimpelis

2019. gadā Jelgavas Latviešu biedrības valde papildināja biedrības simboliku ar vimpeli, kurš izgatavots pēc Jāņa Kukšas meta. Ņemot vērā biedrības atjaunotā karoga vēsturisko un arī izgatavošanas vērtību (roku darbs), jāierobežo tā bieža lietošana ārpus biedrības telpām. Vimpelis izveidots ar nolūku prezentēt biedrību pasākumos, gājienos un citur, lai aizstātu biedrības karoga lietošanu visos gadījumos, kur tas laikapstākļu vai citu faktoru ietekmē var tikt bojāts vai notraipīts.
 
Vimpelis ir 1,2 x 1,5 m izmēra balta auduma četrstūris ar vienpusēju apdruku, trijstūrveida apakšējo malu, kurai klāt stiprinās zelta krāsas bārkstis. Vimpeļa augšpusē melniem burtiem uzraksts “JELGAVAS LATVIEŠU BIEDRĪBA”, vidū biedrības emblēmas logotips, zem tā dibināšanas gadskaitlis 1880, kurš no apakšas ieskauts divu zeltītu ozola lapu vinjetē.