Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

JLB projekts «Pa Jāņa Čakstes pēdām»

Latvijas Republikas pirmais Valsts prezidents Jānis Čakste vadīja Jelgavas Latviešu biedrību no 1887-1901 un 1904-1906 gados. Te viņš ieguva lielisku sabiedriski – politiskās darbības pieredzi, parādīdams sevi kā gudru praktiski latvisko jautājumu risinātāju, izcilu kompromisa mākslas meistaru, kas lieliski izpaudās 1895.gada Dziesmu un Mūzikas svētku organizēšanā un norisē Jelgavā. J.Čakste vienlaicīgi bija rūpīgs kuplas ģimenes tēvs, kopā ar kundzi Justīni viņiem bija deviņi bērni. 

Jāņa Čakstes personības vēsturiskās nozīmes un piemiņas uzturēšana ir viena no Biedrības darba vadlīnijām. Jelgavas Latviešu biedrība pastāvīgi iesaistās Jāņa Čakstes piemiņas saglabāšanā, tā ir rosinājusi un atbalstījusi Pirmā Valsts prezidenta pieminekļa izveidošanas ideju, vākusi tam ziedojumus. 
 

Konkurss vidusskolēniem «Seno Jelgavu meklējot»

Erudīcijas konkurss vidusskolēniem - «Seno Jelgavu meklējot»

Konkursa mērķis un uzdevumi:
  • papildināt jauniešu zināšanas par Jelgavas pilsētas vēsturi laika posmā no 1880. gada līdz 1940. gadam;
  • veicināt jauniešu informētību un interesi par Jelgavas Latviešu biedrību;
  • stiprināt jauniešos piederības apziņu Jelgavas pilsētai;
  • veicināt izklaidējoši izglītojošu pasākumu attīstību vidusskolēniem Jelgavā.
Norises laiks: 2010. gada 9. aprīlī plkst. 15:00.
Norises vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzijas aktu zāle.

Rezultāti:
1.vieta -  Jelgavas Valsts ģimnāzijas komandai
2.vieta -  Jelgavas 1.ģimnāzijas komandai
3.vieta - Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komandai
Atzinība - Jelgavas vakara maiņu vidusskolas komandai

Sveicam uzvarētājus un dalībniekus! Paldies atbalstītājiem!
pdf Konkursa nolikums (56.23 Kb)

Jauno talantu konkurss «Vecais jaunais Ādolfs»

PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM 
Konkursam «Vecais jaunais Ādolfs» tiek mainīti sekojoši datumi: 


Pieteikšanās laiks: līdz 24. septembrim

Konkursa norises laiks un vieta:
1. 2008. gada 07.-09. oktobris
2. Vēstuļu konkurss 07. oktobrī plkst. 11:00 Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā (Filozofu ielā 3, Jelgavā); 
3. Erudītu konkurss 08. oktobrī plkst.11:00 Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā (Akadēmijas ielā 10, Jelgavā); 
4.Teatrālo uzvedumu konkurss 09. oktobrī plkst. 11:00 Jelgavas 1.ģimnāzijā (Meiju ceļā 9, Jelgavā); 
5. Žūrijas apspriešanās konference 10. oktobrī
6. Konkursa svinīgais noslēguma sarīkojums un apbalvošana Ādolfa Alunāna dzimšanas dienā 2008.gada 11.oktobrī Jelgavas pilsētas kultūras namā.

pdf Pieteikums (58.03 Kb)