Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības mērķi ir sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tradīcijas, dzīvesveidu, nacionālo identitāti, nostiprināt nacionālās piederības un valstisko apziņu, atbalstīt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību, pētījumus latviešu tautas vēsturē, etnogrāfijā, Latvijas dabas un kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumus.

Jelgavas Latviešu biedrības rīkotais koncerts “Saknes un atvases” skanēs nozīmīgu gadadienu zīmē

(28.08.2021.)
Jelgavas Latviešu biedrības rīkotais koncerts “Saknes un atvases” skanēs nozīmīgu gadadienu zīmē
Jelgavas Latviešu biedrības rīkotais koncerts “Saknes un atvases” skanēs nozīmīgu gadadienu zīmē

“Veidojot šo koncertprogrammu, esmu tiecies iztikt bez ierastā patriotiskā patosa un sentimentālās smagnējības, piedāvāt melodiskumu un pa kādai muzikāli teatrālai dzirkstij, kas, protams, mīsies arī ar citādām noskaņām,” stāsta Jelgavas Latviešu biedrības rīkotā vokālās kamermūzikas koncerta “Saknes un atvases” mākslinieciskais vadītājs Dāvis Beitlers. Mazliet neierasti tēvzemes tematika izskanēs koncertā piektdien, 10. septembrī, plkst. 18 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Koncerts tiks veltīts vairākām Latvijai zīmīgām gadskārtām. Šī gada 21. augustā trīs desmitgades apritēja Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunotnei. Šogad apaļajā 150 un 140 gadu jubilejā atceramies Latvijas Valsts prezidentus Gustavu Zemgalu un Albertu Kviesi. Savukārt septembra pirmā pusē ir laiks, kad pasaulē nākuši vēl divi lieli zemgalieši – Kārlis Ulmanis un Jānis Čakste –, no kuriem pēdējā vārds zelta dzīpariem ieausts gan Jelgavas, gan Jelgavas Latviešu biedrības vēsturē.

Kaut arī gaidāmo koncertu caurvīs samērā ierastā tēvzemes tematika, šoreiz klausītājs dzirdēs nevis plaši zināmu repertuāru, bet gan Jelgavas Latviešu biedrības biedra D. Beitlera rakstītās dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem. Vairumam koncerta klausītāju programma noteikti būs muzikāls jaunatklājums, lai gan daļa tās jau skanējusi daudzviet Latvijā un arī ārpus valsts robežām. Cik vien iespējams, nopietnā patriotiskā tēma programmā apspēlēta gaiši un viegli.

Koncertā muzicēs daudzu iemīļoti mākslinieki: soprāns Viktorija Pakalniece, tenors Jānis Kurševs un sieviešu vokālais ansamblis “Krastu balsis” (vadītājs D. Beitlers). Pie klavierēm – pats komponists.

V. Pakalniece ir Latvijas Nacionālās operas un baleta soliste, viena no spožākajām Latvijas operdziedātājām un vokālās kamermūzikas interpretēm. Dziedātāja uzstājusies Siguldas Opermūzikas svētkos kopā ar pasaulslaveniem māksliniekiem, ieguvusi 1. vietu Ineses Galantes jauno talantu konkursā, kā arī saņēmusi finālistes diplomu Alīdas Vānes vokālistu konkursā 2017. gadā.

J. Kurševs nācis no Jelgavas puses, un mākslinieka vārds daudziem jelgavniekiem komentārus neprasa. Viņš ir Latvijas Radio kora, vokālo ansambļu “Schola Cantorum Riga” un “Ars Antiqua Riga” solists, viens no Latvijas spilgtākajiem liriskajiem tenoriem, kura izteiksmīgajā balsī vienlīdz pārliecinoši un niansēti skan tiklab garīgie un senie skaņu raksti, kā arī romantiskā un mūsdienu laicīgā kamermūzika. J. Kurševs dzied arī pareizticīgo dziedājumu ansamblī “Logos”, skolojis jaunos dziedoņus Rīgas Doma kora skolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Vokālais ansablis “Krastu balsis” izveidojies 2016. gadā kā Kalnciema-Klīves draudzes un Jelgavas Svētās Vienības draudzes mūziķu kopa, kas vēlāk kļuva par neatkarīgu vokālistu apvienību. Ansamblis uzstājies ne tikai daudzviet Latvijā, bet arī Lietuvā un daļējā sastāvā arī Baltkrievijā, tā skanējumu augstu novērtējuši klausītāji un mūzikas profesionāļi. Īpaši bieži vokālā kopa muzicē Latvijas dievnamos, izpildot gan garīgo, gan laicīgo kamermūziku.

Arī D. Beitlers pārstāv Jelgavas pusi. Viņš darbojas gan vēstures un muzejniecības, gan mūzikas jomā, ir Kalnciema-Klīves, Sesavas un Bērzes luterāņu draudžu ērģelnieks un mūzikas dzīves vadītājs, kurš nereti muzicē arī citos dievnamos un koncertzālēs Latvijā un Lietuvā. Viņš sarakstījis un rediģējis vairākas grāmatas, 2019. gadā ieguvis goda nosaukumu “Latvijas lepnums”, savukārt par sasniegumiem vēstures zinātnē 2017. gadā saņēmis nozarē prestižo Bernharda Holandera balvu. D. Beitlera vokālās miniatūras ar latviešu dzejnieku vārdiem skanējušas un guvušas atzinību gan Latvijā un Lietuvā, gan latviešu trimdas zemēs ASV, kur tās savā repertuārā iekļāvusi ievērojamā latviešu dziedone Sandra Ozolīte. D. Beitlers regulāri sadarbojas arī ar redzamiem Latvijas solistiem un rādījis savu mūziku autorkoncertos dažādās mūsu zemes pusēs, arī galvaspilsētas koncertvietās – kultūras namā “Imanta”, Rīgas Jaunajā Svētās Ģertrūdes baznīcā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē un Mencendorfa namā Vecrīgā.

Jelgavas Latviešu biedrības rīkotajā 10. septembra koncertā “Saknes un atvases” Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā ieeja bez maksas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apstiprina faktu par vakcināciju vai vīrusa pārslimošanu, kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Koncerta projektu finansiāli atbalsta Jelgavas pašvaldība.